Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Swyddog Cymorth Myfyrwyr

Contract:
Temporary
Category:
Part Time, Full Time
Job Sector:
Education / Teaching, HR / Training, Nursing / Social Care
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£27, 830.00 - £29, 685.00 Pro Rata
Posted:
25/10/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
OCT20190631


Swyddog Cymorth Myfyrwyr
Reference: OCT20190631
Expiry Date: 23:59, 28 October 2019
Location: Abertawe
Salary: £27,830.00 - £29,685.00 Pro Rata
Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ostal a 5 diwrnod cau ac gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniay aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Duration:
Fixed Term for Seven Months
Attachments:
StudentSupportOfficer-JDPS(cy)-Sept19(CYM).doc

Mae Coleg Gwyr yn ceisio llenwi rôl Swyddog Cymorth Myfyrwyr. Diben y rôl fydd cefnogi myfyrwyr a nodwyd sydd mewn risg er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu cadw ar eu cyrsiau ac yn cyflawni eu potensial.

Mae hon yn rôl gwerth chweil a fydd yn gofyn i chi nodi a mentora dysgwr mewn risg a’u cyfeirio at y mecanweithiau cefnogi priodol. Bydd ymgeiswyr yn meddu ar radd neu gymhwyster cyfwerth mewn Gwaith Cymdeithasol. Mae profiad o weithio gyda phobl 14-19 oed neu mewn amgylchedd gwaith cymdeithasol yn ofynnol.

Bydd gan ymgeiswyr radd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol. Mae profiad o weithio gyda phobl ifanc 14-19 mlwydd oed mewn amgylchedd ieuenctid, cymunedol, addysg neu waith cymdeithasol yn ofynnol. Mae sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol gwych yn hanfodol, gyda’r hyder i gyfathrebu gyda grwpiau gwahanol o bobl.

Yn ogystal â hynny bydd angen i chi arddangos menter a sgiliau TG da. Mae sgiliau Cymraeg lefel mynediad yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae hyblygrwydd yn hanfodol i weithio ar draws safleoedd gwahanol y Coleg ac ar benwythnosau a nosweithiau pan fo angen.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwnnw. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a rhaid cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

CYFNOD MAMOLAETH O 7 MIS – DROS DRO

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
29/10/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings