Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Hyfforddwr Rheoli Cyfleusterau

Contract:
Contract
Category:
Full Time
Job Sector:
Education / Teaching, HR / Training, Marketing / Media / PR / Events, Recruitment
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£27, 830.00 - £32, 375.00 Per Annum
Posted:
23/10/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
OCT20190506


Hyfforddwr Rheoli Cyfleusterau
Reference: OCT20190506
Expiry Date: 23:59, 25 October 2019
Location: Abertawe
Salary: £27,830.00 p £32,375.00 Per Annum
Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal a 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim
Duration: Cyfnod penodol tan 31 Gorffennaf 2020
Attachments: FacilitiesManagementTrainer-JDPS(Cym).doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Hyfforddwr Rheoli Cyfleusterau cymwysedig i ymuno â’n tîm llwyddiannus a phroffesiynol, sy’n gweithredu o fewn Hyfforddiant CGA, sef cangen fasnachol y Coleg

Gan weithio o fewn yr adran Busnes, Sgiliau ac Arloesi, byddwch yn marchnata, recriwtio, asesi ac yn cefnogi dysgwyr o fewn y sector. Gall rhaglenni gynnwys Dysgu Seiliedig ar Waith, NVQ, Prosiectau a gyllidir gan gyllid Ewropeaidd yn ogystal â rhaglenni a gweithdai pwrpasol.

Bydd gennych ymagwedd broffesiynol, gwybodaeth gyfredol o’r fframwaith a byddwch yn gallu darparu cymwysterau ar bob lefel sy’n berthnasol i fframwaith y brentisiaeth. Yn ddelfrydol, byddwch yn gyfarwydd â gofynion gweinyddol y rhaglenni prentisiaeth.

Bydd gofyn i chi weithio â chyflogwyr a rheolwyr allanol o fewn y Coleg i nodi a chefnogi datrysiadau hyfforddi, er mwyn diwallu anghenion y sefydliad a chynorthwyo Gwirwyr Mewnol i sicrhau bod holl ofynion y Gwiriwr Allanol a’r corff dyfarnu’n cael eu bodloni.

Bydd gennych gymhwyster Lefel 3 (o leiaf) addas neu gymhwyster cyfatebol mewn maes perthnasol a byddwch yn meddu ar/barod i weithio tuag at gymhwyster Asesi A1/Gwirwyr Mewnol V1 (TAQA). Mae cymhwyster Lefel 2 (Graddau A-C) neu’r cyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon, ynghyd ag ymrwymiad i gymhwyster Paratoi i Addysgu (PTTLS).

Gyda sgiliau cyfathrebu ardderchog yn ysgrifenedig ac ar lafar a sgiliau TGD cadarn, bydd gennych brofiad a chymhwysedd galwedigaethol i asesu hyd at lefel 5. Gyda’r gallu i ysbrydoli, ysgogi a throsglwyddo gwybodaeth i’r dysgwr bydd gennych lygad rhagorol am fanylder ac yn gallu cyflawni gwaith yn unol â thargedau, gan ganolbwyntio ar ansawdd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar Sgiliau Iaith Gymraeg Lefel 1 (Gweler y Disgrifydd iaith Gymraeg wed’i atodi i’r Disgrifiad Swydd). Er hyn, byddwn yn ystyried ymgeiswyr nad ydynt eto wedi cyrraedd y lefel, ond yn barod i weithio tuag ato.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Gwneir penodiadau ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.


I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
26/10/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings