Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Technegydd Gweithdy Peirianneg

Contract:
Contract
Category:
Full Time
Job Sector:
Education / Teaching, Engineering / Technical, HR / Training, Nursing / Social Care
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£17, 641.00 - £19, 643.00 Per Annum
Posted:
24/10/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
OCT20190559


Technegyd Gweithdy Peirianneg
Reference: OCT20190559
Expiry Date: 23:59, 27 October 2019
Location: Campws Tycoch, Abertawe
Salary: £17,641.00 - £19643.00 Per Annum
Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal a 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Attachments: EngineeringWorkshopTechnician-JD(CYM).doc

Rydym yn chwilio am unigolyn dawnus a threfnus i ymuno â thîm peirianneg Coleg Gwyr Abertawe.

Mi fydd gofyn i ddeiliad y swydd gyfrannu at yr arbenigedd gofynnol sydd angen er mwyn rhedeg cyrsiau Peirianneg llwyddiannus. Byddwch yn cynllunio, cynhyrchu a pharatoi adnoddau addysgu ar gyfer gwersi yn ddyddiol. Bydd y tîm yn rhoi rhybudd ymlaen llaw am yr adnoddau y bydd eu hangen arnynt a rôl y technegydd trefnu’r adnoddau hyn a sicrhau amgylchedd ddysgu diogel.

Fe fydd y technegydd hefyd yn sicrhau bod yr holl offer yn eu lle mewn pryd i’r dysgwyr eu defnyddio yn ystod eu gwersi.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
28/10/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings