Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Athrawon Cymwys Cyfrwng Cymraeg a Saesneg

Contract:
Contract
Category:
Part Time, Full Time
Job Sector:
Education / Teaching
Region:
South Wales
Location:
Bridgend, Caerphilly, Cardiff, Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taff, Swansea, Vale of Glamorgan, Pontypridd, Blaenau Gwent
Salary description:
Competitive
Posted:
29/08/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
MPS Education
Job Ref:
MPS/0819ACCS

Athrawon Cymwys Cyfrwng Cymraeg a Saesneg

Rydym yn recriwtio Athrawon Cymwys Cyfrwng Cymraeg a Saesneg ledled De Cymru ar hyn o bryd.

Rydym yn cynnig Cynllun Gwarantu Cyflog, felly, os byddwch yn llwyddiannus wrth gael eich derbyn i’r cynllun, gallwch ddewis pa ddiwrnodau yr hoffech weithio er mwyn cyd-fynd â’ch amgylchiadau personol. Yna, byddwn yn dod o hyd i waith ar eich cyfer yn seiliedig ar yr wybodaeth honno. Os na fyddwn yn llwyddo i wneud hyn, byddwn yn eich talu yn yr un modd! Rhaid i chi fod yn athro cymwys ac yn gofrestredig ar gofrestr Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA).

Rydym wedi ymrwymo i Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus pob aelod o’n staff, ac rydym yn cynnig rhaglen hyfforddi flynyddol sy’n mynd i’r afael â meysydd tebyg i Ddiogelu, Technegau Cyfweliad, yr Athro a’r Gyfraith, Arfer Da o ran Awtistiaeth, a llawer mwy.

Rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Gymorth heb ei thebyg ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG), ac yn cynnal Digwyddiadau Dysgu Cyfunol yn rheolaidd.

Ymunwch ag asiantaeth a fydd yn eich gwerthfawrogi ac yn eich cefnogi. Cysylltwch â ni heddiw trwy ffonio 01443 230 292, neu anfonwch neges e-bost at kilby@mpseducation.com.

Company Description

At MPS Education, we connect schools and nurseries with the very best teachers and support staff in South Wales.


We're pretty good at it too! We've been going for over 22 years now, so we really know our stuff!


In fact, we know so much stuff, that we're one of the leading and most trusted sources of supply teachers in South Wales!

Are you looking to find a position in any of the following roles?
* Qualified Teacher - Primary, Secondary and SEN
* Classroom / Learning Support Assistant & HLTA
* Nursery Nurse
* Cover Supervisor
* Exam Invigilator
* Secretarial

We can help! Call us on 01443 230292 or visit www.mpseducation.com

Closing Date:
04/09/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings